Persondata
Politik

Dataansvarlig virksomhed:

Navn: ABSALON HOTEL GROUP COPENHAGEN A/S

Adresse: Helgolandsgade 12, 1653 København V

CVR/VAT: 32781829

Web: https://www.andersen-hotel.dk/

Kontaktperson:

Navn: Karen Nedergaard

Telefon: 3324221

Mail: kns@andersen-hotel.dk

 

 Privacy og Cookies

ABSALON HOTEL GROUP COPENHAGEN A/S benytter sig af cookies til trafikmåling og til løbende optimering af hjemmeside og af ABSALON HOTEL GROUP COPENHAGEN A/S platform med henblik på at forbedre brugeroplevelse og funktionalitet. Cookies er en tekstbesked, der typisk placerer et midlertidigt lille filter på computeren, som kan indhente oplysninger om f.eks. browser, styresystem, forbindelsestype og andre statistisk relevante oplysninger.

Cookies kan genkende Kundens og Rådgivers computer, men kan ikke indsamle information om hvem Kunden eller Rådgiver er, eller hvem der bruger Kundens eller Rådgiverens computer. Brugen af ABSALON HOTEL GROUP COPENHAGEN A/S hjemmeside er anonym, og der opbevares ikke nogen data til identifikation af Kunden eller Rådgiveren, medmindre Kunden eller Rådgiveren tilmelder sig nogle af de tjenester, ABSALON HOTEL GROUP COPENHAGEN A/S tilbyder – dette kan f.eks. være nyhedsbreve, servicemeddelelser mv.

ABSALON HOTEL GROUP COPENHAGEN A/S anvender Google Analytics som statistikværktøj på hjemmesiden. Google Analytics giver ABSALON HOTEL GROUP COPENHAGEN A/S mulighed for at følge Kundens og Rådgiverens færden på hjemmesiden og giver ABSALON HOTEL GROUP COPENHAGEN A/S mulighed for at tilpasse indholdet efter relevans.

Vælger andre end Kunden eller Rådgiveren at afgive personoplysninger såsom navn og e-mail på hjemmesiden, behandler ABSALON HOTEL GROUP COPENHAGEN A/S alene disse oplysninger for at kunne opfylde anmodningen, f.eks. om modtagelse af nyhedsbreve mv. samt for at kunne kommunikere med anmoder. ABSALON HOTEL GROUP COPENHAGEN A/S videregiver ikke disse oplysninger til tredjemand eller offentlige myndigheder, medmindre ABSALON HOTEL GROUP COPENHAGEN A/S er forpligtet ved lov.

Alle der har opgivet personoplysninger til ABSALON HOTEL GROUP COPENHAGEN A/S har ret til indsigt i og berigtigelse af de personoplysninger ABSALON HOTEL GROUP COPENHAGEN A/S opbevarer om den pågældende.

Alle kan afvise cookies via computerens browser-indstillinger. Fravalg af cookies vil som oftest nedsætte hjemmesidens funktionalitet. Det er også muligt at slette allerede modtagne cookies. Hvordan dette gøres afhænger af, hvilken browser der anvendes. Find yderligere oplysninger om hvordan man undgår cookies ved at klikke på dette link: Cookie håndtering

Oplysningspligt

 1. Informationspligt på hjemmesiden

Når du afgiver personoplysninger til os på vores hjemmeside, skal du vide:

 • at du kan kontakte os som dataansvarlige på mail kns@andersen-hotel.dk eller telefon: 33242211
 • at formålet kan være salg, service, markedsføring og lign.
 • at oplysningerne ikke videregives til andre end de personer i virksomheden, der skal arbejde med dine oplysninger
 • at vi som dataansvarlige kun anvender systemleverandører og/eller databehandlere, der arbejder i EU/EøS eller på forskellig vis er godkendte af Kommissionen.
 • at du altid har ret til at få indsigt i og berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger eller begrænsning af behandling eller til at gøre indsigelse mod behandling, medmindre der er hjemmel til andet.
 • at persondata på potentielle nye kunder indsamles efter opnået samtykke og slettes, når samtykke trækkes tilbage,
 • at persondata på eksisterende kunder, der er nødvendige for at administrerede kundeforholdet ikke slettes,
 • at tidligere kunders data slettes 5 år efter kundeforholdets ophør, dog ikke før eventuelle verserende sager og/eller formueretslige krav er afsluttede/forældede (f.eks. garantiforpligtelser)
 • at du har ret til at klage til datatilsynet.dk.

 

2.  Informationspligt overfor gæster

Vi har en oplysningspligt, når vi modtager personoplysninger fra dig via vores hjemmeside eller via en mail, som du sender til os eller via telefoniske oplysninger, som vi noterer og gemmer til senere brug.

Oplysningspligten har vi beskrevet på vores hjemmeside, og vi henviser til hjemmesidens information om vores oplysningspligt i vores første svarmail til dig og i den første mail, hvori vi bekræfter de af dig telefonisk afgivne personlige oplysninger.

Vi skal oplyse dig om:

 • at du altid kan kontakte os som dataansvarlige på mail kns@andersen-hotel.dk og telefon: 33242211
 • at det ene formål med at få oplysningerne er, at de er nødvendige for at vi kan vurdere, om vi kan indgå en aftale/kontrakt med dig om den vare og/eller tjenesteydelse, som du ønsker
 • at det andet formål er, at vi løbende gerne vil orientere dig om lignende varer og/eller tjenesteydelser, der kunne være interessante for dig (markedsføring); dette kræver dit samtykke, hvorfor vi venligst anmoder dig om at afgive dit samtykke hertil,
 • at vi kun gemmer de oplysninger, som er helt nødvendige i forhold til formålet,
 • at oplysningerne videregives af os til følgende eksterne modtagere eller kategorier af modtagere: … (det kan være eksterne samarbejdspartnere, databehandlere, markedsføringsbureauer, underleverandører, modparter i en konflikt, offentlige myndigheder, translatører o.l.
 • at vi agter at overføre dine personoplysninger til et tredjeland (uden for EU eller af EU godkendt land
 • at vi gemmer dine personoplysninger, indtil eventuelle formueretlige krav er forældet, og derefter gemmer vi dem til markedsføringsmæssige formål, medmindre du meddeler os, at du ikke ønsker flere henvendelser fra os,
 • at du altid har ret til at få indsigt i og berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger eller få begrænset behandlingen, gøre indsigelse mod behandlingen og i visse tilfælde har du ret til at få dine data overført automatisk fra os til en anden dataansvarlig virksomhed,
 • at du har ret til at trække et samtykke til markedsføring tilbage på ethvert tidspunkt,
 • at du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, datatilsynet.dk og
 • at vi giver dig en forudgående orientering og andre relevante yderligere oplysninger, hvis vi agter at viderebehandle dine personoplysninger til et andet formål end det, hvortil de er indsamlet.

 

Samtykke til behandling af personoplysninger

Ved booking giver gæsten samtykke til, at den dataansvarlige virksomhed behandler de af gæstens afgivne personoplysninger (eksempelvis: navn, adresse, mail og telefonnummer) til følgende formål:

Personoplysningerne er følgende (eksempel: navn, adresse, mail og telefonnummer).

Jeg er informeret om:

 • at jeg når som helst kan trække mit samtykke tilbage og få oplysningerne slettet
 • at der ikke er negative konsekvenser forbundet med ikke at give samtykke
 • at samtykke ikke er en betingelse for levering af en vare/ydelse
 • at jeg skal have mine forældre til at samtykke, hvis jeg er under 13 år
 • at dette samtykke gemmes af virksomheden, så den kan dokumentere samtykket
 • at virksomheden regelmæssigt følger op på, om samtykket stadig er aktuelt og korrekt, og om formålet med behandlingen eller selve behandlingen ikke har ændret sig
 • at oplysningerne behandles på en måde, der sikrer tilstrækkelig sikkerhed for mine personoplysninger
 • at jeg til hver en tid har ret til at anmode om indsigt i og berigtigelse af oplysningerne – og ret til at få besvaret mine henvendelser inden for 1 måned
 • at jeg kan klage til Datatilsynet, se at jeg kan klage til Datatilsynet, se www.datatilsynet.dk