Den Grønne Nøgle

Den Grønne Nøgle (Green Key) er turismens internationale miljømærke, som gives til turistvirksomheder, som gør en ekstra indsats for at beskytte miljøet.

Du kan nu overnatte på Andersen Hotel med god samvittighed, da vi er Grøn Nøgle Certificeret.

På et Green Key hotel er du automatisk med til at passe på miljøet, da hotellet lever op til Green Keys skrappe miljøkrav. En miljømærket virksomhed skal leve op til mange konkrete og relevante miljøkrav, som sikres ved en omfattende godkendelsesprocedure og ved løbende kontrol.

Læs om Green Key her.