Kontakt

Telefon  +45 3331 4344
booking@andersen-hotel.dk

Sales Manager Anne-Mette Bendix
Yield Manager Anne S. Mikkelsen
Reservation Manager Bettina O. Munch

info@andersen-hotel.dk
Andersen Hotel Copenhagen
Helgolandsgade 12
DK- 1653 Copenhagen V

CVR 32781829
Nykredit 5470 1193213
IBAN DK4354700001193213
BIC: NYKBDKKK

General Manager Karen Nedergaard